Hydrant przeciwpożarowy jest nieodłącznym i przede wszystkim obowiązkowym elementem wyposażenia każdego budynku, których obowiązek stosowania oraz specyfikę określa prawo. Hydranty wewnętrzne, jak wskazuje nazwa, stosowane są wewnątrz budynków, jednak ze względu na różnice pomiędzy nimi ważne jest, aby odpowiednio dobrać typ hydrantu do specyfikacji budynku w celu spełnienia wymogów prawa, a także zapewnienia jak największego bezpieczeństwa wszystkim ludziom, którzy znajdują się w jego wnętrzach. Hydranty ppoż mogą uratować życie wielu osobom, więc tym bardziej warto zadbać, aby były sprawne i jak najlepiej spełniały swoje zadanie.

Hydranty wewnętrzne w obliczu prawa

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów w artykule 18 rozdziału 5 reguluje, iż w budynkach stosowane są następujące hydranty przeciwpożarowe: 

1)”hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym o nominalnej średnicy węża 25 mm i 33 mm, zwane dalej odpowiednio „hydrantem 25” i „hydrantem 33”;

2) hydrant wewnętrzny z wężem płasko składanym o nominalnej średnicy węża 52 mm, zwany dalej „hydrantem 52”;

3) zawór hydrantowy, zwany dalej „zaworem 52”, bez wyposażenia w wąż pożarniczy”. 

Kiedy stosować poszczególne hydranty ppoż?

W wyżej wymienionym rozporządzeniu znaleźć można także wytyczne co do specyfikacji pomieszczeń, w których owe hydranty mają być stosowane: 

  • hydranty ppoż 25 wykorzystywane są w strefach zagrożenia ludzi ZL na każdym piętrze budynku wysokiego i wysokościowego (oprócz tych obejmujących wyłącznie strefę zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL V) oraz na każdej kondygnacji budynku innego niż tymczasowy, niskiego i średniowysokiego, które rozporządzenie jeszcze dodatkowo doprecyzowuje, 
  • hydranty wewnętrzne 33 stosowane są w garażach. Rozporządzenie wyróżnia: garaże jednokondygnacyjne zamknięte o więcej niż 10-ciu stanowiskach postojowych oraz garaże wielkokondygnacyjne,
  • hydranty przeciwpożarowe 52 muszą być stosowane na terenie strefy produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m2 oraz powierzchni wynoszącej ponad 200 m2 lub w strefie nieprzekraczającej 500MJ/m2, w której znajduje się pomieszczenie o powierzchni przekraczającej 100m2, którego gęstość obciążenia ogniowego przekracza 1000MJ/m2. Trzecim przypadkiem, w którym stosowany jest hydrant 52 są wejścia do pomieszczeń magazynowych albo technicznych, których powierzchnia jest większa niż 200m2, a gęstość obciążenia pożarowego wynosi ponad 500MJ/m2, a które umiejscowione są w strefie pożarowej zakwalifikowanej do do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III, ZL IV lub ZL V, znajdującej się w budynku niskim albo średniowysokim. Hydrant przeciwpożarowy 52 umieszczany jest także przy drogach komunikacji ogólnej. 

Hydranty przeciwpożarowe w Sklepie PPOŻ

Hydranty ppoż są niezbędnym elementem wyposażenia każdego budynku. Spisują się zarówno w placówkach prywatnych, jak również tych użytku publicznego – są niezbędne we wszystkich przestrzeniach takich jak szkoły, przedszkola, biurowce, restauracje a także wiele innych. Sklep PPOŻ oferuje nie tylko hydranty wewnętrzne, ale także bogaty wybór części m.in. węże ssawne, zawory hydrantowe, rozdzielacze kulowe, opaski, uszczelki, nasady gwintowane oraz inne części, z których bogatym wyborem można zapoznać się pod adresem: https://sklep-ppoz.pl/Hydranty.html. W ofercie sklepu przeciwpożarowego POL POŻ znajdują się również znaki bezpieczeństwa, które pozwalają na oznaczenie lokalizacji hydrantu w buynku a także dróg ewakuacyjnych w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.