Zjawisko smogu to problem, z którym boryka się większość Polaków. Polskie miasta od lat znajdują się w czołówce najbardziej zanieczyszczonych miast Europy. Każdego roku zanieczyszczenie powietrza jest przyczyną około 50 tysięcy przedwczesnych zgonów w Polsce. To tak, jakby z mapy Polski zniknęło miasto wielkości Wejherowa. Zły stan powietrza ma także konsekwencje ekonomiczne w postaci częstszych absencji chorobowych. W trosce o poprawę jakości powietrza w Polsce uruchomiony został program Czyste Powietrze.

Na czym polega program Czyste Powietrze?

Podstawowym źródłem smogu są procesy spalania paliw kopalnych, a zwłaszcza węgla. Program Czyste Powietrze ma na celu poprawę jakości powietrza w Polsce, przeciwdziałanie globalnemu ociepleniu klimatu oraz ograniczenie marnotrawstwa energii. Dotacje z programu mają zachęcić właścicieli domów jednorodzinnych do wymiany pieców na bardziej ekologiczne źródła ciepła oraz do termomodernizacji budynków. W ramach tego programu osoby fizyczne mogą otrzymać dotację na wymianę starego “kopciucha” na nowe ekologiczne źródło ciepła oraz na docieplenie budynku i wyeliminowanie mostków termicznych, żeby osiągnąć efekt ciepła w domu przy zmniejszonej produkcji energii.

Kto i jak może skorzystać z dofinansowania?

Najnowsza edycja programu “Czyste Powietrze” skierowana jest do właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych.  Beneficjenci mogą starać się o dofinansowanie do wymiany pieca na paliwo stałe na nowoczesne źródło ciepła. Może nim być pompa ciepła, gazowy lub olejowy kocioł kondensacyjny, kocioł na ekogroszek z podajnikiem, kocioł na pellet albo kocioł zgazowujący drewno posiadający certyfikat klasy efektywności energetycznej spełniającej wymagania przewidziane w załączniku nr 2 programu “Czyste Powietrze”. Przedsięwzięcie może być połączone z montażem instalacji fotowoltaicznej, montażem wentylacji mechanicznej z rekuperacją, kompleksowym dociepleniem budynku oraz audytem energetycznym. Program “Czyste Powietrze”, wdrażany jest od 2018 roku i przewiduje wydanie 103 mld zł dla około 3 mln gospodarstw domowych. Podpisywanie umów na dofinansowanie ma trwać do końca 2027 roku, a wypłata środków ma się zakończyć do końca września 2029 roku. W drugiej edycji programu nastąpiło uproszczenie procedury składania i rozpatrywania wniosków, tak by formalności były bardziej przyjazne dla beneficjentów, a wnioski można składać również online w WFOŚiGW. 

Podstawowy i rozszerzony program dofinansowania do wymiany pieca

Podstawowy poziom dofinansowania przewiduje dotację do 25 tys. zł w przypadku demontażu kotła na paliwo stałe i montażu pompy ciepła typu powietrze-woda lub gruntowej pompy ciepła, a gdy inwestycja obejmuje mikroinstalację fotowoltaiczną, maksymalne dofinansowanie może wynieść 30 tys. zł. Opcja 2 zakładająca wymianę starego kotła na źródło ciepła inne niż pompa ciepła przewiduje maksymalny poziom dofinansowania w wysokości 20 tys. zł lub 25 tys. zł, gdy jest to połączone z fotowoltaiką. Do podwyższonego dofinansowania uprawnione są te gospodarstwa domowe, w których przeciętny dochód miesięczny nie jest wyższy niż 1400 zł/osobę w gospodarstwie wieloosobowym lub 1960 zł/miesiąc w gospodarstwie jednoosobowym, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez właściciela budynku jego dochód nie może być wyższy niż trzykrotna wartość najniższego wynagrodzenia określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów. Maksymalna dotacja na piec może wówczas wynieść 32 tys. zł, a w przypadku przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną – 37 tys. zł.

Dlaczego warto skorzystać z programu “Czyste Powietrze”?

Program “Czyste Powietrze” to wyraz troski o zdrowie ludzi i jakość powietrza na Ziemi. Dzięki dofinansowaniu do wymiany pieca oraz docieplenia budynku można uzyskać realne korzyści w postaci mniejszych kosztów ogrzewania domu. Trzeba też wziąć pod uwagę fakt, że coraz więcej samorządów lokalnych podejmuje uchwały antysmogowe, zakazujące korzystania z nieekologicznych źródeł ciepła. Lepiej nie czekać na zakaz, tylko wziąć sprawy w swoje ręce.

Wymiana kotła we współpracy ze specjalistami

Skorzystanie z programu i uzyskanie dofinansowania powinno zostać połączone z odpowiednim wyborem nowego kotła grzewczego lub pompy ciepła. Doradcy z heiztechnik.pl są specjalistami w zakresie korzystania w programów dotacyjnych. Dobór prawidłowego i ekologicznego systemu ogrzewania jest niezwykle istotny, dlatego uzyskana dotacja powinna zostać wykorzystana w celu zakupu kotła o parametrach najbardziej pasujących do naszej nieruchomości.