Ważną decyzją w życiu każdego człowieka jest wybór przyszłego lokum. Towarzyszą temu emocje, pytania i wątpliwości. W przypadku podjęcia decyzji o budowie domu będzie to początek interesującego doświadczenia i ogromnego wyzwania. Możemy wybrać przyszły dom z bardzo wielu dostępnych szablonów, albo zlecić wykonanie planów architektonicznych od zera. Mając gotowy projekt, staniemy przed kolejnym dylematem, czy powierzymy firmie wykonanie budynku w tzw. systemie zleconym, czy postawimy na prowadzenie inwestycji w systemie gospodarczym? Zastanówmy się więc, jakie czynniki mogą pobudzić nas do podjęcia właściwych wyborów?

Czym jest system gospodarczy? 

Decydując się na system gospodarczy, stajemy się w pewnym sensie przedsiębiorcą budowlanym. Odpowiadamy za organizację i realizację poszczególnych etapów budowy. Samodzielne prace, których się podejmujemy, nie wymagają od nas posiadania odpowiednich zezwoleń. Zobowiązani jesteśmy do dbania o zakup materiałów budowlanych oraz ich transport. Musimy, również zadbać o właściwą koordynację prac na budowie oraz organizację formalności. Specjalistom pozostawiamy do wykonania część prac, które wymagają odpowiednich umiejętności i kwalifikacji. 

Wybór fachowców 

Budowanie domu metodą gospodarczą wymaga od nas wyboru odpowiednich fachowców. Szukanie wykonawców, poznawanie opinii na temat ich pracy oraz rozeznanie na rynku budowlanym wymaga czasu. Na co powinniśmy zwrócić uwagę? 

  • Terminy – należy dopasować własny czas do terminarzy poszczególnych ekip budowlanych,
  • Wycena – przed przystąpieniem do rozmów i negocjacji z gronem fachowców powinniśmy sporządzić spis czynności, które chcemy zlecić im do wykonania,
  • Sposób rozliczania – kluczowe jest dokonanie ustaleń, po których etapach pracy wykonawcy otrzymają zapłatę i ile będzie wynosiło wynagrodzenie. Trzeba również określić czas potrzebny na wykonanie każdego z etapów,
  • Liczba osób niezbędna do wykonania poszczególnych zadań – należy dokonać realnej oceny możliwości poszczególnych fachowców,
  • Koszty – powinniśmy ustalić, kto pokryje koszty sprzętu, materiałów oraz transportu,
  • Referencje – warto zapoznać się z efektami pracy fachowców, skontaktować się z ich poprzednimi klientami.

Budowanie domu systemem gospodarczym zapewnia wiele korzyści, pod warunkiem, że cały proces jest odpowiednio przemyślany i zaplanowany.  Niewątpliwie jest to system, który wymaga od nas jako inwestorów czujności, na wszystkich etapach realizacji. Przy planowaniu budowy systemem gospodarczym szczególnie przydatny może okazać się kalkulator budowy domu. Dzięki niemu będziemy mogli dokładnie wyliczyć wszystkie koszty i nic nas nie zaskoczy. Oczywiście równie ważny jest wybór odpowiedniego projektu.

Czym jest system zlecony?  

Możemy zrezygnować z gospodarczego systemu budowy na rzecz zatrudnienia wyspecjalizowanego przedsiębiorstwa, jak na przykład firmę New House, działającą na rynku od 25 lat. Płacąc za taką usługę, otrzymujemy kompleksową realizację inwestycji, obejmującą prace budowlane i montażowe. 

Firmy posiadające taką ofertę nierzadko cieszą się wieloletnim doświadczeniem, popartym licznymi referencjami oraz zdjęciami realizacji. Decydując się na umowę z generalnym wykonawcą, otrzymujemy doprecyzowany czas i cenę budowy oraz szczegółowy wykaz materiałów. Wszelkie zmiany nie będą mogły mieć miejsca bez naszej uprzedniej konsultacji i akceptacji. Mamy także możliwość podziału procesu budowy, a zapłata odbywa się po każdym zakończonym etapie. Zaletą takiego rozwiązania jest brak jakichkolwiek przedpłat i zapisana w umowie wieloletnia gwarancja. Ten system budowy zapewnia komfort psychiczny i w znacznie mniejszym stopniu angażuje inwestora. 

Podsumowanie 

Budowa zlecona profesjonalnej firmie trwa nieco krócej, niż prowadzona w systemie gospodarczym. Może to mieć znaczenie w przypadku decyzji o kredycie hipotecznym, gdzie istotną rolę odgrywa harmonogram płac. Zlecony system budowy nie wymaga też od inwestora posiadania szerokiej wiedzy z zakresu budownictwa. 

Natomiast do zalet gospodarczego systemu budownictwa należą korzyści finansowe. Warunkiem, żeby te dogodności zaistniały, jest odpowiednie zaplanowanie całego procesu budowy i odpowiedni dobór materiałów. Dokonywanie bieżących korekt na etapie wykonywania konkretnych zadań, również należy do mocnych stron systemu gospodarczego.