Przed zakupem gazowego kotła kondensacyjnego warto zwrócić uwagę nie tylko na parametry pracy urządzenia w funkcji centralnego ogrzewania, ale także na jego możliwości w zakresie produkcji ciepłej wody użytkowej. Trudno bowiem wyobrazić sobie mniej komfortową sytuację niż nagły napływ chłodnej wody podczas wieczornego prysznica…

Gazowe kotły kondensacyjne przeznaczone dla budownictwa jednorodzinnego i mieszkań dzielą się na kotły jednofunkcyjne oraz dwufunkcyjne. Pierwsze z nich w celu przygotowania c.w.u. współpracują z zewnętrznym, stojącym podgrzewaczem pojemnościowym wyposażonym w wężownicę grzewczą. Drugie natomiast w trybie podgrzewu c.w.u. działają na zasadzie przepływu i podgrzewają wodę poprzez wbudowany wymiennik wtórny w momencie poboru, bez jej magazynowania.

Błyskawiczny, komfortowy dostęp do c.w.u. najczęściej nie jest możliwy poprzez wykorzystanie kotłów dwufunkcyjnych bez zasobnika. Związane jest to ograniczeniem wynikającym z ich konstrukcji. Przy określonej nominalnej mocy kotła im większy jest pobór w l/min, tym mniejsza jest możliwa do uzyskania temperatura ciepłej wody na wypływie z baterii.

W praktyce oznacza to, że w instalacji z kotłem dwufunkcyjnym możliwe jest korzystanie wyłącznie z jednego kąpielowego punktu poboru. Jednocześnie kotły dwufunkcyjne nie mogą współpracować z instalacją cyrkulacji c.w.u., przez co natychmiastowy dostęp do ciepłej wody jest nieosiągalny. Z tego powodu kotły te obarczone są nierzadko trudnym do realizacji wymogiem małej, maksymalnie kilkumetrowej odległości od punktów czerpania ciepłej wody.

Kotły jednofunkcyjne z zasobnikiem wolnostojącym zapewniają większy komfort ciepłej wody. Pozwalają na korzystanie z więcej niż jednego kąpielowego punktu poboru w tym samym czasie. Umożliwiają także podłączenie instalacji cyrkulacji c.w.u., która zapewnia natychmiastowy dostęp do ciepłej wody tuż po otwarciu baterii.

Duże zasobniki generują jednak pewne straty postojowe oraz wymagają większej ilości miejsca montażowego. W praktyce oznacza to konieczność posiadania w budynku wydzielonego pomieszczenia (kotłowni) o odpowiednich rozmiarach.

Kotły z wbudowanym podgrzewaczem ładowanym warstwowo

Alternatywą dla typowego wiszącego kotła dwufunkcyjnego jest kocioł z wbudowanym niedużym zasobnikiem ładowanym w technologii warstwowej. Taki zasobnik podgrzewany jest z wykorzystaniem wymiennika wtórnego i pompy ładującej, dzięki czemu nawet w przypadku długotrwałego poboru jest w stanie zapewnić pewną stałą, określoną ilość c.w.u. w l/min, bez negatywnego efektu obniżenia temperatury ciepłej wody na wypływie. Można zatem korzystać z więcej niż jednego, kąpielowego punktu czerpalnego. Jednocześnie wciąż kompaktowe wymiary takiego kotła umożliwiają jego zamontowanie w takich pomieszczeniach jak kuchnia, łazienka czy kotłownia o niewielkich wymiarach.

Świetnym przykładem wdrożenia powyższego rozwiązania jest seria kotłów Isofast i Isotwin Condens marki Saunier Duval. Modele te są wyposażone w zasobniki o pojemnościach 21 lub 42 l, wykonane w całości z trwałej i odpornej na korozję stali szlachetnej. Zastosowana technologia ładowania warstwowego oparta jest na autorskim systemie IsoDyn3. Cechuje się wprowadzeniem inteligentnej funkcji ładowania w trybie Eco. W ramach funkcji układ logiczny oblicza wszystkie pobory wody w ciągu dnia, a następnie dobiera stosowne, uśrednione przedziały czasowe wysokiego zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową. Dzięki temu w zależności od aktualnego przedziału działa inna logika pracy palnika. Przykładowo: w przedziale wysokiego zapotrzebowania podgrzew zasobnika startuje po pobraniu więcej niż 10 l, a w przedziale niskiego zapotrzebowania – dopiero po pobraniu powyżej 30 l (w przypadku modelu Isotwin Condens).Inteligentne ładowanie zasobnika wpływa na zmniejszenie ilości załączeń palnika kotła, a co za tym idzie – na większą sprawność układu. W ten sposób użytkownik zyskuje nie tylko wysoki komfort, ale także możliwie jak najbardziej oszczędne spalanie gazu. Kotły Isofast/Isotwin Condens umożliwiają także podłączenie do instalacji cyrkulacji c.w.u. (za pomocą specjalnej konsoli).

Więcej informacji na temat wiszących kotłów kondensacyjnych marki Saunier Duval z wbudowanym zasobnikiem wody znaleźć można na stronie: https://www.saunierduval.pl/dla-uzytkownikow/produkty-i-systemy/isofast-isotwin-condens-3648.html