Instalator, który sporządzał kompleksową ofertę instalacji grzewczej z pompą ciepła musiał korzystać z kilku programów czy źródeł, a część czynności wykonywał ręcznie – na kalkulatorze. Aby uprościć ten proces i przyśpieszyć tworzenie ofert, firma Vaillant stworzyła nowy Konfigurator Pomp Ciepła. Program przeznaczony jest dla wszystkich osób wykonujących oferty instalacji z pompami ciepła, a więc instalatorów, sprzedawców, doradców technicznych i pracowników hurtowni. Sprawdź, co zyskasz, korzystając z najnowszego Konfiguratora Vaillant.

Dobrze przygotowana oferta dla klienta powinna zawierać opis podstawowych elementów instalacji, jej wycenę oraz symulację pracy pokazującą zarówno zużycie energii elektrycznej, jak i koszt ogrzania domu. Instalator potrzebuje wykazu elementów instalacji, takich jak pompa ciepła, zasobnikowy podgrzewacz wody użytkowej, bufor, sterowanie, hydraulika wraz z cenami, a także musi mieć możliwość wyceny robocizny oraz posiadać schemat hydraulicznego i elektrycznego instalacji, którą będzie wykonywał.

Dotychczas, przedstawiając ofertę systemu, instalator korzystał oddzielnie z programu do wykonania oferty, dodatkowo z arkusza Excel, aby np. dołączyć elementy hydrauliczne, koszty robocizny i dojazdu, oddzielnie wyszukiwał na stronie schemat instalacji, a w kolejnym programie wykonywał symulację jej pracy.

Teraz cały ten proces można wykonać za pomocą jednego narzędzia – Konfiguratora Pomp Ciepła uruchomionego przez firmę Vaillant. Program pozwala wykonać ofertę w zaledwie 7 prostych krokach. Jak dokładnie to wygląda i jakie elementy należy uwzględnić w przygotowaniu oferty korzystając z konfiguratora? Przeczytaj:

  1. Szczegóły projektu – wprowadzamy podstawowe dane adresowe, kod pocztowy, na podstawie którego program określa strefę klimatyczną i temperaturę projektową dla wykonania symulacji pracy.
  2. Szczegóły instalacji grzewczej – podajemy szacowane zapotrzebowanie energetyczne budynku, ilość zamieszkujących go osób, ilość zużywanej wody na osobę, wybieramy ilość i rodzaj obiegów grzewczych, określamy, czy pompa ciepła będzie tylko ogrzewać, czy również chłodzić pomieszczenia, określamy rodzaj dolnego źródła i dodatkowego podgrzewacza.
  3. Pompa ciepła – program sam podpowiada kilka rozwiązań spełniających wymagania wprowadzone w poprzednich punktach. Użytkownik wybiera tylko rodzaj pompy ciepła i jednostki wewnętrznej.
  4. Komponenty – wybieramy zasobnikowy podgrzewacz wody użytkowej i bufor, czyli podstawowe elementy systemu.
  5. Schemat instalacji – w zależności od wybranego rozwiązania i ilości oraz rodzaju obiegów, otrzymujemy gotowy schemat hydrauliczny i elektryczny instalacji.
  6. Osprzęt – w tym punkcie otrzymujemy listę pozostałych elementów instalacji, jak sterowanie, połączenia hydrauliczne, grupy pompowe, a także możliwość dodania własnych elementów instalacji oraz robocizny.

Na sam koniec użytkownik konfiguratora otrzymuje podsumowanie – jest to ostatni krok – mamy do wyboru dwa rodzaje raportu, czyli gotowej oferty:

  • uproszczona dla klienta, obejmująca opis instalacji, jej wycenę, wyniki symulacji, koszty ogrzewania, podstawowe elementy instalacji, jak pompa ciepła, zasobnik c.w.u., sterowanie,
  • pełny raport dla instalatora, zawierający kompletny wykaz urządzeń i części oraz schemat instalacji.

Możemy wybrać też obie wersje. Podajemy także aktualną cenę 1 kWh energii elektrycznej od lokalnego dostawcy w celu prawidłowego wyliczenia kosztów ogrzewania podanych w ofercie.

Sam proces tworzenia kompleksowej oferty trwa jedynie 10-15 minut. Nie trzeba już robić oferty w kilku programach, na kalkulatorze czy kartce. Teraz wszystko jest w jednym miejscu, a raport końcowy jest czytelny i podany w atrakcyjnej formie. Program dostępny jest po zalogowaniu na stronie www.vaillant.pl w zakładce „Profesjonaliści”.