Głównym zadaniem systemów wentylacji jest usuwanie dymu oraz gorącego powietrza z budynku, w którym wybuchł pożar. Mogą one również służyć do odprowadzania na zewnątrz zanieczyszczonego powietrza. Ta funkcja sprawia, że systemy wentylacji instalowane są przede wszystkim w garażach, które są szczególnie narażone na obecność zanieczyszczeń w powietrzu (pochodzących głównie od spalin samochodowych).

Systemy wentylacji strumieniowej – jakie funkcje pełnią? 

Do najskuteczniejszych oraz najczęściej stosowanych systemów wentylacji mechanicznej należą systemy wentylacji strumieniowej. Wyposażone są one w specjalne czujniki, które po wykryciu obecności dymu lub zanieczyszczeń sprawiają, że przepływ zadymienia (lub zanieczyszczonego powietrza) zostaje ukierunkowany w taki sposób, aby zostało ono jak najszybciej usunięte na zewnątrz.  

Odpowiednio działający system wentylacji strumieniowej powinien jednocześnie zapewnić ochronę dróg ewakuacyjnych. Projektowanie oraz instalacja tego typu systemów wiąże się oczywiście z licznymi wymaganiami, które należy koniecznie spełnić. O jakie wymagania chodzi? Przeczytacie o tym w następnym akapicie. 

Przepisy dotyczące projektowania oraz instalacji systemów wentylacji strumieniowej 

Przy projektowaniu systemów wentylacji strumieniowej należy pamiętać między innymi o tym, jak bardzo istotne jest zapewnienie widzialności na odległość 10 metrów oraz dostępu od ogniska pożaru na odległość 15 metrów (chodzi tutaj oczywiście o dostęp dla ekipy ratowniczej). Dostosowanie się do tych wymagań niewątpliwie usprawni działania ekipy ratowniczej w sytuacji wybuchu pożaru.  

W licznych przepisach znaleźć można również informacje o tym, w jakich rodzajach budynków instalacja systemu wentylacji strumieniowej jest konieczna. W tym przypadku brana jest pod uwagę między innymi wysokość budynku oraz to, jakie materiały znajdować się będą na jego terenie (przykładem mogą być materiały łatwopalne). Więcej informacji te ich temat znajdziesz na stronie https://www.promat.com/pl-pl/.